Eric Henziger

Välkommen hit smiley faceSectra

Jag arbetar för närvarande på Sectra som mjukvaruutvecklare. Sectra levererar IT-system för hantering av medicinska bilder och patientinformation inom sjukvården. För mer info om Sectra, besök deras hemsida.

Sectras huvudkontor i Linköping

The Cost of Confidentiality in Cloud Storage

December 2019 publicerade Niklas Carlsson och jag två artiklar om klientside-kryptering i molnlagringstjänster i IEEE/ACM UCC 2019 och IEEE CloudCom 2019.

Den första artikeln (“The Overhead of Confidentiality and Client-side Encryption in Cloud Storage Systems”) karakteriserar kostnaderna vid användning av klientside-kryptering och var en av tre artiklar som nominerades till bästa artikel på IEEE/ACM UCC 2019. Den andra artikeln (“Delta Encoding Overhead Analysis of Cloud Storage Systems using Client-side Encryption”) undersöker det största problemet som identifierades i den första artikeln, att effektivt använda delta-synkronisering med klientside-kryptering.

Ett rull-moln vid ett kraftigt åskoväder i Racine, Wisconsin

math-quiz

Under julledigheten 2016/2017 skapade jag en React-baserad matte-quiz med syftet att jag skulle lära mig om React och JavaScript och kanske också fräscha upp mina matematik-kunskaper. Källkoden finns tillgänglig på GitHub.

Matematik-studier vid laptopen

Knekt

Vårterminen 2016 utvecklade jag tillsammans med min projektgrupp webbappen Knekt som en del i vårt kandidatprojekt. Knekt är en interaktiv webbapp som är tänk att användas för utlärning av historiskt viktiga metoder för kryptering. Om du vill prova knäcka lite krypterade meddelanden är du varmt välkommen att testa Knekt. Rapporten för projektet finner du här.

Motorcyklist glider ner för gatan

Django

Sommaren 2015 lyckades jag skapa en blogg med ramverket Django. Du kan se resultatet här. Om du vill skapa en egen blogg med Django, besök Django Girls.

En gosig hund

Om henziger.se

Eric Henzigers startsida.

Denna sida bygger på temat Landing-Page.

Jekyll-versionen av temat skapades av Shane Weng.

Bilder på sidan från Death to the Stock Photo.

Mallen använder 'Lato' fonten, som är en del av Google Web Font library, såväl som ikoner från Font Awesome.

Sunglasses emoji Ikoner tillhandahållna av JoyPixels.